Vanliga frågor

Allmän information

Med våra serviceerbjudanden för laddbox vänder vi oss framför allt till egnahemsägare och hyresgäster med egen parkeringsplats som är intresserade av innovativa mobilitetslösningar. 
Det beror på olika faktorer. Om du äger en bostad med egen elmätare, garage eller parkeringsplats, så uppfyller du de viktigaste kraven. Men även om du är hyresgäst och har en egen parkeringsplats är en installation i princip möjlig. För att utreda detta är det bäst att du kontaktar din hyresvärd. 
I princip ja. I fråga om flerfamiljshus måste dock bostadsrättsföreningen inkluderas i ditt projekt för att avgöra om du får installera en wallbox. 
 
Dessutom är installationens genomförbarhet beroende av tillgång till elektrisk infrastruktur på din parkeringsplats.
Vi erbjuder våra kunder länken mellan mobilitet och elektricitet – och hjälper dig på så sätt att bestämma dig för en elbil och därmed för en mer hållbar mobilitet.  
 
Med våra laddningsprodukter kompletterar vi utbudet från Volkswagen Group:  
 
Volkswagen Group erbjuder elbilar till attraktiva priser med allt större räckvidd – Elli möjliggör bekväm och hållbar laddning hemma. 
ŠKODA Charger är vår laddare för hemmabruk som finns i tre olika versioner. Dessa är ŠKODA iV Charger (utan konnektivitet), ŠKODA iV Charger Connect och ŠKODA iV Charger Connect+.
Laddarna skiljer sig i huvudsak med avseende på följande:
 • Kapaciteten att ansluta till internet och därigenom fjärråtkomst via appen
 • Kapaciteten att upprätta en internetanslutning via antingen Ethernet, wifi eller LTE
 • Kapaciteten att styra åtkomst till laddaren med hjälp av ett RFID-laddkort
 • Förekomsten av en MID-certifierad energimätare
Här är en översikt av laddarna:
ŠKODA iV Charger (utan konnektivitet):
 • Basversion av laddare
 • Möjliggör enkel laddning (åtkomstkontroll ej möjlig)
 • Kan inte anslutas till internet, och drar inte nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Har ingen energimätare installerad
ŠKODA iV Charger Connect (valbar med LTE):
 • Ansluten till internet via wifi eller Ethernet
 • Har en LTE-modul installerad som inte är aktiverad (senare aktivering är möjlig i vissa länder mot en extra avgift)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har ingen energimätare installerad
ŠKODA iV Charger Connect+ (inkl. LTE):
 • Ansluten till internet via wifi, Ethernet eller LTE (permanent aktiverat i fabriken)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har en MID-certifierad energimätare installerad för att kunna mäta laddningsmängd och fakturera arbetsgivaren vid behov.
I Sverige finns Wallbox-modellerna för närvarande i en 7,4 kW-variant (enfas) och en 11 kW-variant (trefas). Mer information om detta hittar du här.
Alla modeller har en fast installerad laddkabel. Här kan du välja mellan en 4,5 m eller 7,5 m lång kabel.
För mer information om laddarmodellerna ber vi dig kontakta din återförsäljare eller appens kundsupport.
Laddaren är avsedd för elfordon på den europeiska marknaden och levereras med den standardiserade AC-kontakten för den europeiska marknaden (typ 2).
För närvarande är laddaren i huvudsak riktad mot slutkunder. I syfte att bättre kunna tillgodose behoven även hos våra affärskunder i framtiden, arbetar vi på en lösning som är förenlig med den s.k. kalibreringslagen.
Alla elfordon som är utrustade med en laddkoppling av Typ 2 kan laddas via våra laddare varianter. Denna kopplingstyp är den europeiska standarden för växelströmsladdning, vilket innebär att alla wallboxvarianter som regel är kompatibla med alla europeiska elfordon.

Installation och konfiguration

För att installera din laddbox krävs arbete på ditt hems elsystem. Eftersom detta är farligt får du inte installera din laddbox själv utan måste anlita någon som har tillstånd att utföra arbetet enligt lokala föreskrifter.
Vi rekommenderar att du studerar platsen i förväg för att se hur många wallboxar du kan installera på en enskild plats. För att göra detta, kontakta en tillförlitlig elektriker och förse dem med en beskrivning av ditt byggprojekt.
Du kan använda din elektriker för installationen.
Observera även följande:
E-mobilitetsutrustning får endast installeras, avinstalleras, underhållas och repareras av behöriga elektriker. Felaktig eller olämplig installation, reparation eller modifiering av e-mobilitetsutrustning (t.ex. olämplig förvaring, användning av andra reservdelar än originalreservdelar, ändringar som inte är förenliga med den avsedda användningen, eller felaktig implementering av drifts- och installationsanvisningar) kan innebära att garantin upphör att gälla.
Vi rekommenderar dig att vara på plats under installationen för att få den nödvändiga introduktionen till wallboxen och för att möjliggöra en fullständig konfiguration av modeller med internetanslutning. När installationen är avslutad kommer du att ombes att skriva på en idrifttagningsrapport. 
Hur lång tid installationsarbetena tar beror på förhållandena på installationsplatsen. Installatören ger dig en tidsangivelse som baseras på din home check. I genomsnitt borde du räkna med tre till fyra timmar för installation och idrifttagning av din wallbox. 
Alla våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära ytor som uppfyller följande krav:
 • Ytan måste vara jämn.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att laddaren skyddas från yttre skador.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att inga andra föremål finns inom 300 mm från laddaren.
 • Ytan måste skyddas från extrem solstrålning.
 • Ytan måste ha en bärförmåga på minst 100 kg.
Din installatör hittar alla nödvändig information för installationen i användarmanualen samt på www.elli.eco/downloads.
Observera att du inte får installera laddaren på egen hand! Du bör ge en behörig person i uppdrag att utföra arbetet i enlighet med lokala bestämmelser.
Våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära väggar som uppfyller vissa krav. Mer information om detta finns i denna artikel samt i bruksanvisningen. Dessa ytor inkluderar även pelare/stativ.
Följaktligen kan du vanligtvis installera laddaren på en pelare/stativ om minimikraven är uppfyllda. Vi tillhandahåller dock för närvarande inte motsvarande tillbehör. Be din installationspartner om råd i detta avseende.
Eftersom byggprojekt som involverar flera laddbox är beroende av individuella egenskaper, kan vi tyvärr inte ge en generell rekommendation. Därför rekommenderar vi en analys på plats av en behörig elektriker.
Men generellt sett är det maximala antalet laddbox på en enskild plats beroende av tillgänglig anslutningseffekt och tillstånd från leverantören (måste lämnas in av elektriker). Vår trefas-laddbox genererar 16 ampere/11 kW. I ett idealiskt fall uppgår anslutningseffekten till faktor n. Alternativt kan lösningar inklusive separat dynamisk belastningshantering med effektspolar eller DIP-switchar dynamiskt eller statiskt minska laddarens uteffekt för att förhindra överbelastning. Laddningskapaciteten för din wallbox reduceras enligt inställningen.
Vår laddboxkräver ingen service. För modeller med internetkapacitet kan du använda din Charging App för att individuellt installera programuppdateringar på laddbox, förutsatt att den har varit ansluten till internet.

Laddning och drift

Självklart! Du kan hantera våra internet-aktiverade modeller med hjälp av en app för iOS eller Android.
Eftersom våra laddare är tillgängliga för olika märken inom Volkswagen Group bör du se till att du laddar ner rätt app.
 • Om du använder Škoda iV Charger bör du ladda ner Škoda Powerpass App.
När du använder appen kan du t.ex. se din laddningshistorik, hantera laddningskorten (RFID) och enkelt hitta allmänna laddningsstationer i närheten. Appen är också viktig för att hålla din wallbox uppdaterad. Appens funktioner utökas kontinuerligt för att ge dig bästa möjliga laddupplevelse.
Pro-modellen är utrustad med en MID-certifierad energimätare, vilket gör det möjligt att ta betalt för varje kund separat.

Auktorisering av laddningsprocesser

RFID-autentisering är en funktion hos de wallboxar som är internet-aktiverade, och som gör det möjligt för dig att själv välja vilka som kan använda din wallbox.
Du aktivera och/eller inaktivera denna funktion med hjälp av appen. Om denna funktion inaktiveras går det endast att ladda via ett RFID-kort. RFID-laddkortet ser ut som ett vanligt kreditkort och fungerar som "nyckel". Laddningsprocessen kan endast påbörjas med ett RFID-laddkort som godkänts i appen.
Observera att du behöver en internetanslutning för den initiala konfigurationen av RFID-laddkortet.
Här kan du se hur du kopplar RFID-laddkortet till appen.
Två laddkort medföljer din laddbox, under förutsättning att den har stöd för RFID.
Du kan aktivera dem i den matchande appen och använda dem för din laddbox. Observera att laddkortmärket också måste matcha appen (t.ex. ett Elli-kort i Elli-appen). Tyvärr kan du inte använda laddkort från tredje part.

Aktivera privat läge.

När du aktiverat privat läge på din Wallbox kan bara de personer som är behöriga använda din laddstation. För att göra detta gå din väggbox-inställningar i appen och välj "Privat läge".
Om du har aktiverat privat läge finns följande val tillgängliga för laddning.

Laddkort (RFID)

Du kan starta en individuell laddning med hjälp av det medföljande laddkortet. För att göra detta måste du först koppla ihop laddningskortet med din laddbox. Se här hur du gör det.

Fjärrstart

Snart kan du manuellt starta en individuell laddning via appen i din smartphone. Detta är särskilt praktiskt om en gäst vill ladda sin bil. För vissa modeller är denna funktion under utveckling men så fort den är tillgänglig kommer den att aktiveras via en mjukvaruuppdatering.

Energihantering

Ett Home Energy Management System är ett system för att planera och styra energiflöden i privata hushåll. Syftet med systemet är, utöver att spara resurser och skydda klimatet, att sänka elkostnaderna till ett minimum och samtidigt trygga användarnas energibehov – eller att fördela egenproducerad solel på bästa sätt i huset. Dessutom ser systemet till att elinstallationen hemma hos dig inte överbelastas vid användning av flexibelt reglerbar elektrisk utrustning. 
Det standardiserade språket EEBus för apparater möjliggör ett enkelt och direkt datautbyte mellan dina husapparater. Därmed kan du t.ex. styra dina dagliga flöden av el på ett smart sätt och spara kostnader.
Detta kräver EEBus-kommunikation, vilket är tillgängligt i våra internetkompatibla wallboxar. Om den senaste versionen av programvaran är installerad i din wallbox kan du hantera dagliga effektflöden.
Den perfekta situationen när det gäller hållbarhet: Solen skiner och du vill direkt använda den hållbart producerade kraften i din bil eller inser att du laddar med överkraft?
Våra internetkompatibla wallboxar har EEBus-kommunikation, vilket möjliggör koordination mellan laddstationen och solcellsanläggningen.
EEBus är en IP-baserad kommunikationsstandard som används av många övervakningssystem för energianvändning i hemmet (HEMS) för att hantera energiinstallationer. Optimerad laddning är nu möjlig tack vare en ny programvaruuppdatering (v.3.8.12; v.39.1) Detta innebär att din wallbox kan kopplas till solcellsanläggningen via ett EEBus-aktiverat HEMS. 
Ytterligare villkor för kompatibilitet med ett solcellssystem
 • Ditt solcellssystem stödjer kommunikation via EEBus
 • Du har redan ett HEMS (eventuellt redan integrerat i din solcellskontroll; bäst att fråga din elektriker om detta)
 • Du har en internetaktiverad wallbox
 • Wallboxen har programvaruversionen v3.8.12; v3.29 eller högre. 
 • Den elektriska infrastrukturen i ditt hus är utformad i enlighet med detta. Det är bäst att fråga din elektriker.
Alla våra wallbox-varianter kan som tillval utrustas med dynamisk belastningshantering*. Dynamisk belastningshantering är en funktion som hanterar wallboxens laddningseffekt i enlighet med effekten som för tillfället är tillgänglig på plats.
Detta innebär att om resten av byggnaden kräver mycket ström anpassas laddningseffekten från wallboxen dynamiskt och ditt fordon laddas med den återstående tillgängliga effekten. När strömförbrukningen inom byggnaden minskar igen, ökar laddningseffekten från wallboxen igen. Denna typ av "skydd" övervakar följaktligen kontinuerligt belastningen och anpassar laddningseffekten därefter.
Klicka här för ytterligare information.
*Ytterligare effektmätningsspolar måste installeras och kablar måste dras för att tillhandahålla denna funktion.
Nej. Förnärvarande erbjuder inte Elli denna tilläggstjänst. Du kan dock alltid begära det via din betrodda installatör. 

Denna tilläggstjänst består av maskinvara (CT-Coils) samt installation och konfiguration. Om du behöver en dynamisk lastbalansering bedöms tillsammans med din installationsleverantör. I de vanligaste fallen behöver du det om det finns flera stora strömförbrukare (t.ex. elektrisk dusch eller värmepump) i samma strömkrets och/eller om det finns flera laddare som ska ladda samtidigt.

Felsökning - Allmänt

Sök efter en hjälpfull information.

Majoriteten av potentiella fel har redan rapporterats och vi känner till dem. Därför har vi satt ihop en lång lista med artiklar som kan hjälpa dig vid felsökning. Sök bara efter några nyckelord i sökfunktionen eller gå till "Felsökning". Där hittar du också förklaringar till de olika LED-indikationerna.

Kontakta kundtjänst.

Du kan också kontakta vår kundtjänst. Du kan nå oss via vår telefonjour eller vår e-postadress. Vi kommer att ta hand om ditt problem direkt. Med modeller som är Internet-aktiverade kan många fel lösas på ett bekvämt sätt via fjärråtkomst. I annat fall skickar vi en installatör till dig så snart som möjligt.
Viktigt: Vi reparerar naturligtvis fel utan kostnad. Detta gäller dock under förutsättning att felet inte är ditt eget. 
Naturligtvis, vi hjälper dig om du får problem med din laddbox. Om problemm skulle uppstå bör du kontakta oss omedelbart. Du kan nå oss via vår direktlinje eller vår e-postadress. Vi kommer att ta hand om ditt ärende på en gång.
Självklart hjälper vi dig om du har problem med faktureringen. 

Inköps- och betalningsvillkor

Så fort du har slutfört din beställning i webbutiken får du en beställningsbekräftelse av oss. Därefter kontrolleras din beställning och du får omedelbart din orderbekräftelse inkl. våra affärsvillkor och information om ångerrätt skickad per e-post.  
 
Fakturan får du ca 10-14 dagar efter leverans.
Ja, du har 14 dagars ångerrätt från den dag då din Wallbox levererades. 
Betalning av inköpspriset ska ske omedelbart, dock senast inom 14 dagar, efter det att kontraktet ingåtts. Om du får din orderbekräftelse dras motsvarande belopp från det konto som du angett. 
Du kan få mer information om detta på vår webbplats eller hos din bilhandlare. Där hittar du all information du behöver om laddning hemma och mer information om hur du beställer din wallbox.
 Du kan enkelt beställa våra modeller via vår webbshop.
Mycket nöje med din wallbox!
Vi ber dig att meddela oss om ditt beslut så snart som möjligt, så att det finns möjlighet att avboka din beställning före leverans eller installation. Detta skulle minska kostnaderna för alla som är involverade.
Det snabbaste och enklaste sättet att avbeställa är att använda vårt kontaktformulär. När du har öppnat formuläret väljer du ämnet "Cancellation/Withdrawal" (avbeställning/uppsägning). Vi kommer då att skicka en avbeställningslänk (giltig i 24 timmar) till dig via e-post. Vi återbetalar inköpspriset när du har bekräftat avbeställningen.
Observera: Vid uppsägning skickar vi en returetikett till dig, och inköpspriset återbetalas när vi har tagit emot din retur.

Hittade du inte de svar du behöver?